hd film izle film izle demirdöküm demirdöküm servis bosch servis vaillant servis eca servis ariston servis
 

BEDESTEN

Bedestenler, Kervansaraylar, Hanlar, Çarşılar, Köprüler, Ticarî ve Sosyal Yapılar, Ticaret Tarihi...

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
Anasayfa Köprüler
KÖPRÜLER

Mostar Köprüsü"I was in my office, working to the sound of mortar fire, when we heard the cries in the street—cries that the bridge had fallen. And what happened then was so impressive that I will never forget it. Everyone came out to see. Grenades and bombs were falling everywhere, but still they came out of their hiding places: Young, and old, weak and strong, Muslim and Christian, they all came, all crying. Because that bridge, it was part of our identity. It represented us all."

A. Bubić, Commissioner of Culture and Sport—East Mostar, Bosnia-Herzegovina (1995)VİŞEGRAD - SOKULLU MEHMET PAŞA KÖPRÜSÜ (Drina Köprüsü)

E-mail Print PDF

VİŞEGRAD - SOKULLU MEHMET PAŞA KÖPRÜSÜ (Drina Köprüsü)

VİŞEGRAD - SOKULLU MEHMET PAŞA KÖPRÜSÜ (Drina Köprüsü)

VİŞEGRAD - SOKULLU MEHMET PAŞA KÖPRÜSÜ (Drina Köprüsü)

Sokullu Mehmet Paşa Köprüsü veya Drina Köprüsü, Mimar Sinan tarafından Sokullu Mehmet Paşa adına 1577'te Drina Irmağı üzerine yapılan 11 gözlü köprüdür. Köprü bugün Bosna Hersek’in batısında yer alan Vişegrad’dadır.

Drina Irmağı’nı kuzey-güney doğrultusunda keser. Eni 7 metreden biraz geniş, uzunluğu 180 metreye yakın olan Drina Köprüsü büyük kesme taş bloklardan yapılmıştır. Özellikle 20. yüzyıl sonunda Bosna Hersek’te yaşanan iç savaş döneminde köprü ciddi hasar görmüştür.

Köprünün bulunduğu nehir üzerine yapılan baraj sebebi ile bölgedeki su rejiminin değişmesi sonucu temellerinde ve ayaklarında önemli hasarlar ortaya çıkmıştır. Drina Köprüsü’nün restorasyonu Cemal Biyediç Üniversitesi ile işbirliği içerisinde T.C. Başbakanlık Türk İşbirliği ve Kalkınma İdaresi Başkanlığı (TİKA) tarafından gerçekleştirilmektedir.

Köprü dünyada, İvo Andriç'in Nobel edebiyat ödülü alan Drina Köprüsü adlı romanı ile tanınır.

 

BARTIN AMASRA - KEMERE KÖPRÜSÜ

E-mail Print PDF

KEMERE KÖPRÜSÜ

Bartın'ın ilçesi Amasra'daki Boztepe Adası’nı anakaraya bağlayan ve denizin üzerine konumlanan tek gözlü kemer köprüdür. Roma döneminde inşa edilmiştir. Zamanında Roma İmparatorluğu’nun sınırlarını genişleten Claudius (İS 41-54) tarafından yaptırıldığı tahmin edilen Kemere Köprüsü’nün Sormagir Kalesi girişi, iki kapılı küçük bir tünelden geçiyor.

BARTIN AMASRA - KEMERE KÖPRÜSÜ

BARTIN AMASRA - KEMERE KÖPRÜSÜ

Read more...
 

ERZURUM ÇOBAN DEDE KÖPRÜSÜ

E-mail Print PDF

ERZURUM ÇOBAN DEDE KÖPRÜSÜ

Çoban Dede Köprüsü Erzurum-Varto Karayolu üzerinde, Hasankale’nin 15 km. doğusundadır. Köprü İlhanlı hükümdarı Gazan Han’ın (1295-1304) zamanında yörede yapılan imar çalışmaları sırasında Veziri Salduzlu Emir Çoban Noyin tarafından 1297-1298 yıllarında yaptırılmıştır.

Köprünün yapı formu ve baş kısmındaki bezemeler Selçuklu ve İlhanlı üslubunu yansıtmaktadır. Karga Pazarı ve Aras nehirlerinin birleştiği yerde yapılan köprü 128 metre uzunluğunda, 8,5 metre genişliğindedir. Köprünün en büyük kemer açıklığı 13 metre olup en yüksek noktası da 30 metredir.

Yedi yuvarlak kemerli gözden meydana gelen köprünün ilk gözü son yıllarda yapılan onarım sırasında kapatılmıştır. Bugün altı gözlü olan köprüde Homigi Köyü’nden getirilen taşlar kullanılmıştır. Köprünün kemerleri siyah, kırmızı ve gri renkli kesme taşlardan yapılmıştır. Taşların işlenişinde son derece ahenkli ve iyi bir işçilik gözlemlenmektedir. Ayrıca köprü ayaklarının altına yatay olarak ardıç ağaçları döşenmiştir. Böylece köprünün batmaması sağlanmıştır.

Köprü ağırlığını hafifletmek için de tampon duvarları arasında boşluklar bırakılmıştır. Köprünün ayakları üzerinde son derece güzel işlemeleri olan köşkler yapılmıştır. Köprünün iki tarafında dörderden, üzerleri kubbeli sekiz köşk yerleştirilmiştir. Bunların bazılarının üzerlerinde alemler ve işaretler görülmektedir.

Köprü çeşitli dönemlerde onarılmıştır. Köprünün l872 yılı onarımını gösteren kitabe güneydeki korkuluk üzerine yerleştirilmiştir. Bu onarım öncesinde, l727 yılında da bir onarım daha geçirmiştir. Bunun dışında l946-l948 yıllarında bir kez daha onarılmıştır.

 

ÇANAKKALE BAYRAMİÇ - TAŞ KÖPRÜ (Karşıyaka Köprüsü)

E-mail Print PDF

ÇANAKKALE BAYRAMİÇ - TAŞ KÖPRÜ (Karşıyaka Köprüsü)

Taş Köprü, Çanakkale İli Bayramiç İlçesi Tabaklar Çayı üzerinde şehrin içerisindedir. Hicri 1210 (Miladi 1795 ) yılında yapılmıştır. Yapı tümüyle kesme renkli taştan yapılmıştır. Uzunluğu 27 metre, genişliği 3.85 m.dir. Karşıyaka Camii avlu duvarına bitişiktir. Karşıyaka Köprüsü olarak da anılmaktadır.

 

ADANA - VARDA KÖPRÜSÜ

E-mail Print PDF

Adana Varda Köprüsü 

200 metre uzunluğunda ve 99 metre yüksekliğinde, bugün Alman Köprüsü diye bilinen "Varda Köprüsü" tarihi eser niteliği ile beraber aynı zamanda bir mühendislik harikasıdır.

Alman Köprüsü, Berlin-Bağdat Demiryolu tarihteki İpek Yolu'nun yerini alacak Batı ile Doğu'nun önemli köprüsü olarak 1900'lü yılların başında Almanlar tarafından yapıldı. 1888 Yılında Osmanlı İmparatorluğu'ndan Sultan 2. Abdülhamit ile Almanya Kralı Kaizer Willheim II tarafından yapılan anlaşmayla, Bağdat demiryolu inşaatı Almanlara verildi. Alman Deustche Bank'ın ayırdığı krediyle 15 yılda tamamlanan demiryolunun en zor kısmı Toroslarda ortaya çıktı.

1888 yılında II. Abdulhamit ile Alman İmparatoru Kaiser Willhem tarafından imzalanan sözleşmeyle Haydarpaşa'dan Bağdat-Halep-Şam'a kadar demiryolu ağı kurulması öngörüldü. Bu projeyle, Osmanlı'nın asker, eşya ve yolcu taşıması, Almanların da ihtiyaç duyduğu petrol kaynaklarına ulaşması planlandı. Haydarpaşa'dan Eskişehir, Konya, Ereğli, Pozantı, Adana güzergahını izleyen Bağdat Tren Hattı'nın en önemli ve zor geçiş noktası olan Belemedik bölgesinde, 1905 yılında Almanlar tarafından 12 kilometre uzunluğunda, 22 tünel açıldı.

Adana Varda Köprüsü

Read more...
 

TOKAT - TALAZAN KÖPRÜSÜ

E-mail Print PDF

Tokat Talazan Köprüsü

Talazan Köprüsü, Tokat’a onbeş kilometre mesafede yer alan tarihi köprü Nisar-Erbaa karayolu üzerinde bulunuyor. Bügüne kalmış herhangi bir yazılı kaynak olmadığı için tam olarak hangi tarihte yapıldığı bilinmiyor. Konumu Gümüşhaneden çıkan ve Erbaa ovasını sulayarak Talazan Boğazına ilerleyen Kelkit Çayı üzerine yapılmıştır. Yedi tane kemer gözü var.

Tokat’ta yaşayan ve başkentleri niksar olan Danişmendliler burayı terk ederken arkalarında izlerini belirgin bir şekilde bıraktılar. Tam olarak bilinmesi mümkün değil ama tahminlere göre köprüyü Danişmendliler yapmıştır. 13. yy’da yapıldığı tahmini var. Eğer öyle ise yapı Selçukluların mimarisi ön plana çıkıyor. Uzunluk ölçüsü olarak köprü 134 metre.

Yukardaki fotoğrafa dikkat ederseniz eğer köprünün ortası demir konstrüksiyonla birleştirilerek tamamlanmış. Çünkü sel sonucu tahrip olmuş ve bu şekilde onarımı yapılmış. Bugün hala Buzköyü ile çevre köyler arasındaki ulaşım hizmetini sağlıyor. Tarihten buyana bir çok tahribat ve onarım geçirmiş. Onların tarihleri de tam belli değil. 2009′dan beri onarımı yapılıyor.

Talazan köprüsü dışında Anadolu’nun en önemli taş köprüleri olma özelliğine sahip Leylekli Köprü, Hıdırlık Köprüsü de bu köprüye yakın mesafede işlev görmektedir.

 

KOCAELİ DİLOVASI - MİMAR SİNAN KÖPRÜSÜ

E-mail Print PDF

16. Yüzyılda Diliskelesi mevkiinde Dilderesi üzerinde, Kanuni Sultan Süleyman tarafından Koca Mimar Sinan'a yaptırılmıştır. Köprünün mimarının Mimar Sinan olmasından dolayı da halk dilinde köprüye Mimar Sinan Köprüsü de denilmektedir Üç gözlü olan tarihi köprünün ayaklarının ortasında boşaltma gözleri vardır. Uzunluğu yaklaşık 20 metre kadardır. Köprü hiç onarım görmeksizin günümüze kadar ayakta kalabilmiştir. 16 Yüzyılın başlarında inşa edilen köprünün herhangi bir bakım ve onarım görmeden zamanımıza intikal etmesi, köprünün ne kadar sağlam yapıldığını ortaya koymaktadır.

Gebze ilçe merkezinden 12 km. uzaklıkta bulunan köprü İstanbul-Ankara Karayolunun güneybatısında ve tarihi Bağdat Yolu ile Dilderesi'nin tam üzerinde yer almaktadır Köprü Diliskelesi alanında olduğundan, halk arasında diğer adı da Diliskelesi Köprüsü'dür. Köprüde bir kitabe bulunmadığından yapım tarihi kesin olarak bilinmemektedir. Her ne kadar bazılarınca köprünün IV Mehmet Han (Avcı Mehmet) tarafından yaptırıldığı ileri sürülmüşse de, bu iddianın her türlü dayanaktan yoksun olduğu noktasında ciddi araştırmacılar birleşmişlerdir

Son yıllarda SİT alanı ilan edilmiş olan Dilderesi üzerinde bulunan ve araç trafiğine kapatılan tarihi köprünün girişlerine araçların geçmemesi için beton engeller konulmuştur. Dilovası sınırları içerisinde sağlam kalabilen tarihi eser olarak tek olan Mimar Sinan Köprüsü maalesef gereken ilgiyi görememektedir. Kaderine terk edilen tarihi köprü fabrikaların arasında kaybolmak üzeredir.

 


Page 2 of 7


nakliyat evden eve nakliyat evden eve nakliyat gebze evden eve nakliyat