hd film izle film izle demirdöküm demirdöküm servis bosch servis vaillant servis eca servis ariston servis
 

BEDESTEN

Bedestenler, Kervansaraylar, Hanlar, Çarşılar, Köprüler, Ticarî ve Sosyal Yapılar, Ticaret Tarihi...

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
Anasayfa Köprüler
KÖPRÜLER

Mostar Köprüsü"I was in my office, working to the sound of mortar fire, when we heard the cries in the street—cries that the bridge had fallen. And what happened then was so impressive that I will never forget it. Everyone came out to see. Grenades and bombs were falling everywhere, but still they came out of their hiding places: Young, and old, weak and strong, Muslim and Christian, they all came, all crying. Because that bridge, it was part of our identity. It represented us all."

A. Bubić, Commissioner of Culture and Sport—East Mostar, Bosnia-Herzegovina (1995)GÜMÜŞHANE - SARIBABA DEĞİRMEN KÖPRÜSÜ

E-mail Print PDF

Gümüşhane Sarıbaba değirmen köprüsü

Sarıbaba Değirmen Köprüsü, Gümüşhane ilinin Kürtün ilçesinin 34 km güneyinde bulunan Sarıbaba köyündeki Söğüteli deresi üzerine kurulmuştur. Sivri kemerli tek gözlü bir köprüdür. Köprü 29,70 metre uzunluğunda, 2,45 metre genişliğinde olup köprünün kemer açıklığı 12 metredir.

Sarıbaba Değirmen Köprüsünün korkuluk tepe noktası, su seviyesinden 7,70 metre yüksekliktedir. Köprünün kemeri kesme taştan, tabliye ve tempan duvarları moloz taştan inşa edilmiştir. Tabliyenin iki yanındaki korkuluklar 0,30 metre genişliktedir. Köprü günümüzde harap bir vaziyettedir. Kuzeyinde ve kuzey doğusunda birer değirmenin varlığı kalan izlerden anlaşılmaktadır.

 

EDİRNE - TUNCA KÖPRÜSÜ (Ekmekçizade Ahmet Paşa Köprüsü)

E-mail Print PDF


Edirne ile Karaağaç'ı birbirine bağlayan ilk köprüdür. Asıl adı Ekmekçizade Ahmed Paşa Köprüsü olan Tunca Köprüsü'nün bir kısmı seller nedeniyle tahrip olmuştur. Tahrip olan kısımları 2010 yılında onarılmıştır.

Edirne - Tunca Köprüsü (Ekmekçizade Ahmet Paşa Köprüsü)
Tunca Köprüsü - Eski bir kartpostal

Defterdar Ekmekçizade (Ekmekçioğlu) Ahmet Paşa tarafından Sedefkar Mehmet Ağa'ya yaptırılmış ve Sultan I. Ahmet'e takdim edilmiştir. 1607 tarihinde başlayan köprünün inşaatı 1615 de bitirilmiştir.

Evliya Çelebi, bu eski köprü ile ilgili olarak; "Tunca üzerinde gayet musanna bir köprüdür. Timurtaş'a ondan gidilir. İbretnüma manzarası vardır." demekle yetinmektedir.

 Kâgir olarak inşa ettirilmiştir. Tunca yatağının yükselmesinden dolayı bazı gözler toprak ile dolmuş, bazıları da suyun dışında kalmıştır.  Köprü, Tunca Nehri üzerinde son köprüdür. Edirne ile Karaağaç semtini birbirine bağlayan iki önemli köprüden birincisidir.

Tunca Köprüsü - Restorasyon öncesi
Tunca Köprüsü restorasyon öncesi

Tunca Köprüsü restore edilirken
Tunca Köprüsü restore edilirken

Edirne Tunca Köprüsü - Restorasyon sonrası
Edirne Tunca Köprüsü - Restorasyon sonrası

Read more...
 

EDİRNE - UZUNKÖPRÜ

E-mail Print PDF

Edirne Uzunköprü

Edirne Uzunköprü'de Ergene Nehri üzerinde Sultan II.Murad zamanında 1443-1444 yıllarında Mimar Hacı İvaz Paşa tarafından yaptırılmıştır.

Köprü 1392 m. uzunluğunda 5,5 m. genişliğinde olup, 174 gözden meydana gelmiştir. Köprünün kemerleri sivri ve yuvarlak olmak üzere iki ayrı şekildedir. Bunlardan Uzunköprü tarafındaki 1-33 kemerleri sivri, 34-80 kemerleri yuvarlak, 81-112 kemerleri yine sivri, 113-151 kemerleri yuvarlak, 152-160 kemerleri sivri, 161-174 kemerleri yuvarlak olarak yapılmıştır. Kemer açıklıklarının hepsi aynı genişlikte olmasına rağmen yalnızca 147 ile 148. kemerler diğerlerinden biraz daha geniş ve büyüktür. Tampon duvarları üzerindeki selyaranlar 55. kemerden başlamakta ve her kemerde orta ayak hizasında üçgen çıkıntılar meydana getirmektedir. Orta ayaklarda selyaranlar üzerinde yer alan tahliye gözleri kemer halindedir. Ancak günümüzde bu gözler köprü cephesinde bulunmamaktadır. Köprünün yapımında kesme taş kullanılmıştır.

Edirne Uzunköprü

Read more...
 

EDİRNE - SARAÇHANE KÖPRÜSÜ

E-mail Print PDF

EDİRNE - SARAÇHANE KÖPRÜSÜ

Saraçhane Köprüsü; Edirne, Sarayiçi'nde Meriç Nehri ile birleştikten sonra güneye doğru akan Tunca Nehri üzerindedir. Aynı zamanda bu köprü şehrin kuzeybatısını saraya bağlamaktadır. Köprü Sultan II.Murad dönemi Umeralarından Şehabettin Paşa tarafından 1451 yılında yaptırılmıştır. Sultan II.Mustafa tarafından da 1706 yılında onarılmıştır. Edirne Valisi Hacı Esved Paşa 1886 yılında taştan örme ayaklar üzerinde köprüyü 50-60 m. kadar uzatmıştır. Ancak eski köprü ile yeni yapılan köprü arasında bir uyum sağlanamamıştır.

Saraçhane Köprüsü 120 m. uzunluğunda, 5 m. genişliğinde 11 ayaklı ve 10 kemerli bir köprüdür. Bu köprü 12 ayaklı olarak yapılmışsa da bugün iki yandaki birer kemeri toprak altında kalmıştır. Sivri olan bu kemerler yanlara doğru küçülmekte ve yol seviyesi ile birleşmektedir. Köprü cephelerinde ayaklara üçgen çıkıntılı selyaranlar yerleştirilmiştir. Köprünün üzerinde bir dinlenme balkonu vardır. Köprünün mansap cephesinde kitabe köşkü taş bloklar üzerine oturtulmuştur. Buradaki köşkün cephesi kırık sivri kemerler halindedir. Bu kırık sivri kemerli cephenin üzerinde alınlık şeklinde bir bölüm ve çatı yer almaktadır. Bu görünüşü ile köşk adeta bir zafer takına benzemektedir. Bu köşkün üzerinde bulunan 1451 tarihli kitabe Edirne Müzesi'ndedir.

Kitabe:

Bena hazel kantaratil meymenetil mübareketi, sahibül hayrati ve-l hasenat
El vezirull-azam ved düstârul-muazzam el-müştehirull mudevvu bi-Şihabeddin
Paşa Edrakehul lahü mayeşa  Min zemanis-sultanil-mücahid elgazi Murad Han
İbn-i Muhammed han min nesli Osman. Senete hamse ve hamsine
ve semanemietin hicriyetin hilaliyetin.
h.855 (1451)

Read more...
 

AMASYA - ALÇAK KÖPRÜ

E-mail Print PDF

Amasya Alçak Köprü

Alçak Köprü, Amasya il merkezinde Roma döneminden günümüze kalan tek köprüdür. Tamamı kesme taştan yapılmıştır.

Zamanla ırmak seviyesinin yükselmesi ve ırmak yatağının dolması nedeniyle yüksekliğini kaybetmiş, bu nedenle halk arasında "Alçak Köprü" olarak anılmaya başlamıştır. 1855 yılına kadar bu köprüden yararlanılmıştır.

Köprünün tehlike oluşturduğunu düşünen Amasya Mutasarrıfı Ziya Paşa, taş köprünün üzerine ahşaptan ve on bir ayaklı bir başka köprü kurdurmuştur. 1881 yılında bu ahşap köprünün sel nedeniyle yıkılmasından sonra, o dönemin Amasya mutasarrıfı (vali) Atıf Bey, kullanılmayan kilise taşlarından yararlanarak üstteki ikinci köprüyü yeniden yaptırmıştır.

Köprü, 1965 yılında beton ve demir bağlantılar ile güçlendirilerek yenilenmiştir.

 

AMASYA - İLTEKİN (ÇAĞLAYAN) KÖPRÜSÜ

E-mail Print PDF

Amasya İltekin (Çağlayan) Köprüsü

Amasya il merkezine 5 km uzakta, Eryatağı sapağında yer alan İltekin Köprüsü, 1076 yılında Danişmend emirlerinden İltekin Gazi tarafından, daha önce orada bulunan bir köprü temel alınarak yaptırılmıştır.

Yapıldığı dönemde, Amasya’nın kuşatılması için gerekli olan askeri gücün ulaşımını kolaylaştırmak amaçlanmıştır. Tamamı kesme taşlardan olan köprü, 6 yuvarlak kemer üzerine oturtulmuştur.

1984 yılında, aslına uygun olarak restore edilmiştir.

 

AMASYA - HUNDİ KÖPRÜSÜ (Kunç Köprü)

E-mail Print PDF

Amasya Hundi Köprüsü (Kunç Köprü)

Selçuklu Hükümdarı Sultan Mesud’un kızı Hundi Hatun tarafından yaptırılmıştır.

Beyazıtpaşa ile Şamlar mahallelerini birbirine bağlayan köprü, tamamen kesme taştan oluşur. Tipik bir Selçuklu eseri özelliği taşımaktadır. Üç büyük ayak üzerindeki geniş kemer açıklığı en büyük özelliğidir.

Hundi Köprüsü zamanla halk ağzında "Kundi" son olarak da "Kunç" biçimini almıştır.

 


Page 5 of 7


nakliyat evden eve nakliyat evden eve nakliyat gebze evden eve nakliyat