hd film izle film izle demirdöküm demirdöküm servis bosch servis vaillant servis eca servis ariston servis
 

BEDESTEN

Bedestenler, Kervansaraylar, Hanlar, Çarşılar, Köprüler, Ticarî ve Sosyal Yapılar, Ticaret Tarihi...

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
Anasayfa Köprüler
KÖPRÜLER

Mostar Köprüsü"I was in my office, working to the sound of mortar fire, when we heard the cries in the street—cries that the bridge had fallen. And what happened then was so impressive that I will never forget it. Everyone came out to see. Grenades and bombs were falling everywhere, but still they came out of their hiding places: Young, and old, weak and strong, Muslim and Christian, they all came, all crying. Because that bridge, it was part of our identity. It represented us all."

A. Bubić, Commissioner of Culture and Sport—East Mostar, Bosnia-Herzegovina (1995)ANKARA YENİMAHALLE - AKKÖPRÜ

E-mail Print PDF

ANKARA YENİMAHALLE - AKKÖPRÜ

Akköprü, Ankara'nın Yenimahalle ilçesinde, Varlık Mahallesi'ndedir. Anadolu Selçuklu sultanı I. Alaeddin Keykubad zamanında yaptırılmış tarihi bir köprüdür. 1222 yılında, eski Bağdat ticaret güzergahının geçtiği bir konumda, Ankara Valisi Kızıl Bey tarafından inşa ettirilmiştir. Köprü günümüze kadar sağlam durumunu koruyabilmiştir.

Köprü kesme bazalt taşından inşa edilmiştir. Toplam 7 adet sivri kemeri bulunmaktadır. Kemerlerden dördü büyük, üçü ise küçük kemer tipindedir. Metalik korkuluklar sonradan eklenmiştir. Batı yönünde biri silik olmak üzere iki kitabe yer almaktadır. 2010 yılında restore edilmiştir.

 

BİTLİS - HERSAN KÖPRÜSÜ

E-mail Print PDF

BİTLİS - HERSAN KÖPRÜSÜ  BİTLİS - HERSAN KÖPRÜSÜ

Hersan Köprüsü, Bitlis ili merkez Hersan Mahallesi Kara Dere Çayı üzerinde yer almaktadır. Üzerinde inşa tarihini belirleyecek kitabe veya kayıtlara geçen herhangi bir belge mevcut değildir. Köprünün inşa tarihi ve kim tarafından inşa edildiği kesin olarak bilinmemektedir. Ancak, yapının genel mimarisi, kemer formu, inşa tarzı, yapım malzemesi ve diğer mimari özellikleri dikkate alındığında XVIII. yüzyıl sonu ya da XIX. yüzyıl başında inşa edildiği tahmin edilmektedir.BİTLİS - HERSAN KÖPRÜSÜ

Günümüzde tempan duvarları, tabiliyesi ve korkulukların bir bölümü yıkık olan köprüden yalnızca yaya ulaşımına sağlanmaktadır.

Köprü tabiliye uzunluğu 23.40 m., tabiliye genişliği 3.60 m., su kotundan yüksekliği 6.70 m., kemer açıklığı ise 3.80 m.dir. Aynı seviyelerdeki iki kıyıyı birbirine bağlayan köprü, tek açıklıklı ortadan her iki yana doğru eğimle inen dik köprüler grubuna girmektedir.

Köprü döşemesi kuzey-batı istikametine yaklaşık 60 derece açı ile kuzeydoğuya doğru kıvrılıp, genişleyerek devam etmektedir. Köprü tabiliyesindeki bu kıvrılma yolu yönü ile açıklanabilir. Köprünün açıklığı su seviyesinden 0.95 m. yükselen ayaklara oturan yuvarlak basık kemer ile aşılmaktadır.

Köprünün her iki yanında 0.58 m. kalınlığında 0.50 m. yüksekliğinde üzeri pahlı korkuluklar bulunmaktadır. Köprü tempan duvarında geleneksel küfeki kesme taş, tabiliyesinde ise moloz taş kullanılmıştır. Oldukça yalın olan köprüde, süsleme niteliği taşıyan herhangi bir unsura rastlanmamıştır.

 

ADANA - ÇATALAN KÖPRÜSÜ

E-mail Print PDF

ADANA - ÇATALAN KÖPRÜSÜ

Türkiye'nin en uzun köprüsü Adana'daki Çatalan Köprüsü'dür. Asıl amacı Adana'nın içme suyunu sağlamak olan 1575 metre uzunluğundaki bu köprü aynı zamanda Adana merkezi Karaisalı'ya bağlamaktadır. Bu köprü Seyhan Baraj Gölü'nün üzerinden geçmektedir.

 

VAN BAŞKALE - KELEKOM KÖPRÜSÜ

E-mail Print PDF

VAN BAŞKALE - KELEKOM KÖPRÜSÜ VAN BAŞKALE - KELEKOM KÖPRÜSÜ

Köprü, Başkale-Hakkari devlet karayolunun 25. km.sinin 700.m. doğusunda yer alan Zap Çayı üzerinde yer almaktadır. Kelekom Köprüsü’nü, inşa tarihi kesin olarak bilinmemektedir. Ancak, köprünün genel mimari yapısı, yapım malzemesi ve bölgedeki diğer köprülerle karşılaştırıldığında yapının Selçuklu döneminde inşa edildiği tahmin edilmektedir. Köprü, M.1655 tarihinde, Abbasi komutanlarından Hüsrev Bey tarafından onarımı yapılmış ve onarımdan sonra köprüye kitabe yerleştirilmiştir.

Köprü, 34.39 m. boyunda, 3.52 m. genişliğinde, 6.19 m. yüksekliğindedir. Köprü açıklığı iki kademeli iki sivri kemer ile geçilmektedir. Köprü mimari özellikleri bakımından iki gözlü yolu her iki yana eğimli olarak devam eden köprüler grubuna girmektedir.

Aynı yükseklikteki, iki kıyıyı birbirine bağlayan köprünün memba sağ kemer açıklığı 7.69 m. olup, yarıçapı 4.99 m. olan sivri bir kemer ile geçilmektedir. Sol kemer açıklığı ise 6.00 m. olup, sivri kemer ile geçilmektedir. Memba yönünde yer alan iki topuk mahfuzu gemi teknesi formunda selyaranlar ise üçgen prizma formunda inşa edilmiştir. Köprü düzgün kesme taştan inşa edilmiştir. Bağlayıcı malzeme olarak yapıda kireç harcı kullanılmıştır.

VAN BAŞKALE - KELEKOM KÖPRÜSÜ

 

VAN MURADİYE - BEND-İ MAHİ KÖPRÜSÜ

E-mail Print PDF

VAN MURADİYE - BEND-İ MAHİ KÖPRÜSÜ VAN MURADİYE - BEND-İ MAHİ KÖPRÜSÜ

Köprü, Van–Muradiye karayolu kavşağının 4. km'sinin doğusunda yer alan Bend-i Mahi Çayı üzerinde yer almaktadır. Bend-i Mahi Köprüsü, güneybatı–kuzeydoğu istikametinde zemine kurulmuştur.

Köprü üzerinde kitabe bulunmamaktadır. İlhanlı hükümdarı Argun Han’ın (1284-1291) burada bir saray inşa ettirmesi, bu imar faaliyetleri içersinde köprün inşa edildiği düşünülmektedir. Köprünün, 1635-1639tarihinde Sultan IV. Murad‘ın Bağdat Seferi sırasında onarımı yapılmıştır. Bölgedeki imar çalışmaları Osmanlı döneminde de devam etmiştir.

Köprü tabiliye uzunluğu 56.20 m., genişliği farklı olmakla birlikte yaklaşık 4.35 m., yüksekliği ise 3.80 m.dir. Köprü girişleri “V” formunda genişleyerek stabilize yola geçiş yapmaktadır. Köprü çift gözlü ortası düz, kenarları her iki yana eğimli devam eden köprüler grubuna girmektedir. Yüksekliği 1.80 m., genişliği 2.50 m., boyu 6.70 m. olan muhtemelen köprü bekçileri için yapılan bir mekan bulunmaktadır. Köprü tabiliye döşemesi ve korkulukları günümüzde tamamen yıkılarak, beton malzeme ile aslına uygun olmayan bir şekilde onarılmıştır.

Tamamıyla su içersinde bulunan köprü ayakları aralındaki açıklıklar iki sivri kemer ile geçilmektedir. Sivri kemerler iki renkli taşlarla örgüyle olarak inşa edilmiştir. Memba ve mansap cephe kemerlerinin ortasında karşılıklı olarak yer alan bir kapı bulunmaktadır.

Bend-i Mah-i Çayı’nın geçtiği arazinin düz olması ve suyun her mevsimde durgun olmasından, memba cephesinde selyaran ve topuk bölümleri inşa edilmemiştir.

 

MUŞ VARTO - KAYNARCA KÖPRÜSÜ

E-mail Print PDF

MUŞ VARTO - KAYNARCA KÖPRÜSÜ MUŞ VARTO - KAYNARCA KÖPRÜSÜ

Köprü, Muş'un Varto İlçesinin 21 km. kuzeydoğusundaki, Kaynarca Köyü’nde bulunmaktadır. Köyün içinden geçen Murat Nehri’nin bir kolu olan Kaynarca Çayı üzerinde kuzeybatı-güneydoğu istikametinde kuzeye zemine kurulmuştur.

Köprünün memba orta iki kemer ayak arasında yer alan Osmanlıca kitabesi okunmayacak kadar tahrip olmuştur. Ancak, köprünün genel mimari yapısı, teknik özellikleri ve bölgedeki diğer köprülerle kıyaslandığında büyük bir olasılıkla Osmanlı dönemi XVI. ya da XVII. yüzyıl içinde inşa edildiği tahmin edilmektedir. Köprünün cephelerinde çeşitli dönemlere ait onarım izleri görülmektedir.

Üç gözden oluşan köprü, 2000 yılında aşırı sel taşkınlarına maruz kalarak, memba sağ yönündeki kemer gözü tamamıyla yıkılmıştır.

Köprü açıklığı üç benzer sivri kemer ile aşılmaktadır. Köprü tabiliye uzunluğu 43.10 m., döşeme genişliği 3.95 m., su seviyesinden yüksekliği ise 4.00 m.dir. Köprü genişliği, tempan duvarları giriş kısmında “V” formunda genişleyerek stabilize yola geçiş yapmaktadır. Köprü bu özellikleri ile üç gözlü yolu düz olarak devam eden köprü grubuna girmektedir.

Köprünün beton malzeme korkulukları, tempan duvarlarının bir bölümü ile tabiliye döşemesindeki aslına uygun olmayan onarım çalışmaları yakın zamanda yapılmıştır. Köprü son derece yalın olup süslemeye yer verilmemiştir.

 

HAKKARİ ŞEMDİNLİ - TAŞ KÖPRÜ

E-mail Print PDF

Hakkari - Şemdinli Köprüsü Hakkari - Şemdinli Köprüsü
Hakkari Şemdinli - Taş Köprü (Restorasyon öncesi ve sonrası)

Köprü, Hakkari’nin Şemdinli ilçesinin güneybatısında bulunan Dere İçi Yolu’nun 12 km.sinde Şemdinli Çayı üzerinde yer almaktadır. Yapı, güneydoğu kuzeybatı istikametinde zemin üzerine kurulmuştur.

Kitabesi olmayan köprünün inşa tarihi ve kim tarafından yapıldığı kesin olarak belli değildir. Ancak, köprünün 7 km. batısında yer alan Kelat Sarayı’nın inşa eden Şeyh Seyyid Mehmet Sıdık tarafından, XIX. yüzyılın sonlarında inşa edildiği tahmin edilmektedir. Köprü, 2002 yılında Kültür ve Turizm Bakanlığı, tarafından restorasyon çalışmaları yapılmadan önce kemeri sağlam olup, her iki yöndeki tempan duvarlarının bir bölümü tamamen yıkılmıştır. Son dönem onarımlarında köprü tabiliyesinde beton malzeme kullanılmıştır. Günümüzde sadece yaya ulaşımın sağlandığı köprünün çevre köyler ile ulaşımı, tarihi köprünün 100 m. güneybatısında son dönemlerde inşa edilen betonarme köprü ile sağlanmaktadır.

Hakkari Şemdinli Taş Köprü ve yeni köprü
Restorasyon öncesi Taş Köprü ve yanında yeni köprü

Read more...
 


Page 3 of 7


nakliyat evden eve nakliyat evden eve nakliyat gebze evden eve nakliyat