hd film izle film izle demirdöküm demirdöküm servis bosch servis vaillant servis eca servis ariston servis
 

BEDESTEN

Bedestenler, Kervansaraylar, Hanlar, Çarşılar, Köprüler, Ticarî ve Sosyal Yapılar, Ticaret Tarihi...

 • Increase font size
 • Default font size
 • Decrease font size

TİRE BEDESTENİ (KAPAN HANI)

E-mail Print PDF

Bedesten (Kapan Hanı)

15. yüzyılda Tire ekonomisinin önemli merkezlerinden olan Bedesten (Kapan Hanı), Tire Belediyesi’nin başlatmış olduğu restorasyon çalışmaları ile tekrar faaliyete geçirilecektir. Bedesten yenileme çalışmaları başlatılmıştır.

alt
 

TOKAT MÜZESİ (ARASTALI BEDESTEN) - Tokat

E-mail Print PDF

Cumhuriyet Müzelerinden olan Tokat Müzesi müzecilik faaliyetlerine 1926 yılında Anadolu Selçuklu Dönemine ait bir tıp medresesi olan Gökmedrese binasında başlamıştır. Yıllar içerisinde eser sayısı artmış, depolar yetersiz kalmaya başlamıştır. Depolarda biriken eserlerin daha sağlıklı şartlarda korunması,müzeye kazandırılan yeni eserlerin çağdaş müzecilik anlayışı çerçevesinde sergilenmesi gerekliliği,mevcut binanın restorasyona ihtiyacı olması nedeniyle Tokat Müzesi, Tokat Merkezdeki tarihi Sulusokak’ta bulunan ve bir Osmanlı yapısı olan Arastalı Bedesten'e 3 Mart 2012 tarihinde taşınmıştır.Arastalı Bedesten olarak bilinen yapının ne zaman ve kim tarafından yapıldığı bilinmemektedir.Günümüze gelebilen kalıntılardan ve tarihi kaynaklardan XV.-XVI. yüzyılda yapıldığı tahmin edilmektedir.

Read more...
 

Gostivar Saat Kulesi

E-mail Print PDF

Gostivar Saat Kulesi

Gostivar Saat Kulesi
Fotoğraf: İsmail Küçükkılınç

 


Gostivar Saat Kulesi Kitabesi

 

İsmail Ağa İbni el-Hâc Yusuf Ağa’nın hüsn-i himmeti binâsına şebîh itdi
Tüvân-ger-i kalbine birden tulû‘ itmişti ânın
Zehî zîbâ binâ ile, esâsın eyleyüb te’yîd

Ve dahî târîhini ol bendesi Arif Ziyâî kim

Hulûs-ı pâk-i zâtından ç'ün-în hayrât binâ itdi
Kılup rengîn ebyâtın binâsına şebîh itdi
O dâmın ibtidâ idüb, âvîzdân-ı yâverî itdi
Mücerred lütf-ı hakkıyla bunu ez-nev binâ itdi

Sene Hicri: 1253; Miladi: 1837/38

Hacı Yusuf Ağa'nın oğlu İsmail Ağa'nın güzel bir bağışıdır bu eser
Hâlis ve pak bir şahsiyet olan bu kişi, hayır olması için bina etti
Onun güçlü kalbine bir gün doğuvermişti, bu fikir birden
O, başlangıçta çatılı inşa etmişti, sonra onun yardımcısı avize ilave etti

Bu güzel ve görkemli bina ile, aslını yeniden meydana çıkardı
Hak'kın lutf-u inayetiyle, bu eseri yeniden inşa etti
Eserin tarih kitabesini de, ben kulu, Ziya oğlu Arif
Lâtif beyitler ile mermer taşa  nakş ettim

Okuyan: Prof. Dr. Mehmet Esat Sarıcaoğlu, Kırıkkale Üniversitesi

Sözlük: Zehi ziba: Güzel ve görkemli; Tuvan: güçlü; Avizdan: Kupola, aydınlık, fener, askılık, avize-dânlık; Ez-nev: yeni
baştan; Ebyat: beyitler;  Şebih: nakşetmek; Rengin: latif; Himmet: bağış; Damın: Çatı.

Ek bilgi: Eski saat kulelerinde günümüzdeki gibi saatlerin "yuvarlak kadranları" bulunmuyordu. Sadece saat başında çan
çalıyordu. Çan çalan bu kulelere saat kulesi adı veriliyordu. Resimde şerefe bölümünde gözüken saat orijinal değildir.
Sonradan konmuştur.

http://www.hunersencan.com/kultur_sanat/uskub_kitabeler/gostivarsaatkulesi.html
 

KIRIM TARİHİNDE İPEK YOLUNA DAYANAN MİRAS

E-mail Print PDF

Doç. Dr. Ranetta Gafarova

ranetta gafarova

Kırım, eski Sovyet ve bugünün Rus coğrafyasında pek çok bölgenin, eyaletin, kentin ve coğrafi yapının ismi gibi; büyük ünlü uyumundan da anlaşılabileceği üzere, Türkçe kökenli bir sözcük. Günümüzde Kırım Yarımadası’nın Feodosiya (Kefe), Eski Kırım (Solhat) gibi belli başlı büyük sahil şehirlerinin hemen hemen hepsinin geçmişi antik döneme dayanmaktadır.

 

 

 

 

Yazının devamı >>>

 

İpek Yolu'nda Keşif

E-mail Print PDF

Arkeologlar İpek Yolu'nun yeni bir güzergahını keşfetti. Bulunan deliller bu güzergahın Tibet'in yüksekliklerinden geçtiğini gösteriyor.

Yeni İpek Yolu

Haberin devamı >>

 

İpek Yolu'nun Yükselişi

E-mail Print PDF

İpek Yolu Bilgi Şöleni - Levent Bayraktar'ın konuşması

Uluslararası İpek Yolu'nun Yükselişi ve Türk Dünyası Bilgi Şöleni Gerçekleştirildi

Türk Ocakları Genel Merkezi tarafından düzenlenen “Uluslararası İpek Yolu’nun Yükselişi ve Türk Dünyası Bilgi Şöleni” Ankara Milli Kütüphane’de üç paralel salonda yapılan oturumlarla 3-4 Mart 2016 tarihlerinde gerçekleştirildi.

Programda ayrıca “Üç Gönülden İpek Yolu” adlı fotoğraf sergisinin de açılışı gerçekleştirildi. Sergide Arif Aşçı’nın 1996 yılında Son Kervan projesi kapsamında, Tuna Akçay ve Hamit Yalçın’ın bu Bilgi Şöleni vesilesiyle Orta Anadolu kervansaraylarında çektiği fotoğraflar yer aldı. Serginin Sanat danışmanı Tuna Akçay, kuruatör ise Erdoğan Gümüş’tür.

“İPEK YOLU’NDA BİR ŞEYLER OLUYOR”

Sergi açılışının ardından Bilgi Şöleni’nin açılışına geçildi. Programın açılış konuşmasını Türk Ocakları Merkez Yönetim Kurulu Üyesi ve İpek Yolu Bilgi Şöleni Koordinatörü Dr. Fahri Atasoy yaptı. Atasoy misafirlere “hoşgeldiniz” dedikten sonra İpek Yolu’nun önemini anlatarak sözlerine devam etti. “İpek Yolu’nda bir şeyler oluyor” diyen Atasoy, neden böyle bir proje yapma gereğini duyduklarını, benzer projelerden örnekler vererek anlattı. Atasoy katkı sunan isimlere teşekkür ederek konuşmasını sonlandırdı.

İpek Yolu Bilgi Şöleni - Dr. Fahri Atasoy'un konuşması

Atasoy’un ardından konuşmalarını yapmak üzere kürsüye Vakıflar Genel Müdürlüğü Kültür ve Tescil Dairesi Başkanı Adnan Tüzen geldi. Tüzen Vakıflar Genel Müdürlüğü’nün bu projede ne gibi bir rol oynadığını anlatarak sözlerine başladı. Tüzen İpek Yolu coğrafyasında önemli olan kervansarayların tarihi ve sanatsal olarak önemini anlatarak sözlerine devam etti. Vakıflar Genel Müdürlüğü’nün bu gibi çalışmalara her zaman destek olacağını ifade eden Tüzen, çalışmalarından dolayı proje ekibine teşekkür ederek sözlerini sonlandırdı.

Read more...
 

YENİ İPEK YOLU

E-mail Print PDF

Terihi İpek Yolu

İPEK YOLU YENİDEN DOĞUYOR

21 Şubat 2016 Pazar

AVRASYA’DA İPEK YOLU ULAŞTIRMA VE TİCARET GÜZERGÂHININ YENİDEN DOĞUŞU

Ataalp PINARER
Avrasya kara kütlesine tek bir güç veya güçler koalisyonu egemen olmamalıdır; bu durumun gerçekleşmesi halinde kara gücü deniz gücünü her zaman mağlup edebilecektir.

Sir Halford Mackinder

AVRASYA’DA TİCARET YOLLARININ DEĞİŞMESİNİN NEDENLERİ VE ETKİLERİ

Türklerin Avrupa’ya geçmesi ve İstanbul’u fethi, Doğu Akdeniz’i bütünüyle kontrol altına alarak Doğu’ya, Hindistan ve Çin’e giden ticaret yollarını ele geçirmesi ve Batı’ya kapatmasının ardından; Avrupalı denizci ülkeler denizden yeni yollar keşfetmek durumunda kaldılar.
500 yıl öncesine kadar Avrasya, devrin küresel ekonomisiyle İpek Yolu olarak bilinen ticaret yolları vasıtasıyla bütünleşmiş durumdaydı. 16. Yüzyıl başlarında kervanlara göre çok daha ucuza mal taşıyan, okyanusa dayanıklı gemilerin Avrupa’da inşa edilmesine bağlı olarak; yeni keşfedilen deniz ulaştırma yollarının yoğun olarak kullanılmaya başlaması ve bölgede ortaya çıkan siyasi kargaşa sonucu İpek Yolu çökünce, devrinin zengin ve gelişmiş bir medeniyeti olan Türkistan, küresel ekonominin merkezi olmaktan uzaklaştı ve kendi kabuğuna çekildi. Ticaret azaldıkça diğer coğrafyalarda ortaya çıkan teknolojik ve entelektüel gelişmelerden de bihaber durumda kaldı ve durgunluk içine gömüldü.
 

ISPARTA - FİRDEVS BEY (PAŞA) BEDESTENİ

E-mail Print PDF

ISPARTA - FİRDEVS BEY (PAŞA) BEDESTENİ

Fotoğraflar: Yılmaz Soyyer (Haziran 2015)
ISPARTA - FİRDEVS BEY (PAŞA) BEDESTENİ

ISPARTA - FİRDEVS BEY (PAŞA) BEDESTENİ

ISPARTA - FİRDEVS BEY (PAŞA) BEDESTENİ

 

Osmanlı kervansarayına saldırı

E-mail Print PDF

Suriye’nin en ünlü mozaiklerini barındıran Murat Paşa Kervansarayı rejimin varil bombası saldırısının hedefi oldu

Suriye Tarihi Eser Koruma Birliği, Suriye’nin Maaret el-Numan şehrinde bulunan Osmanlı yapımı kervansarayın, Esad rejimine bağlı güçlerin saldırısı nedeniyle önemli ölçüde tahrip olduğunu açıkladı.
300 alan yok oldu

Rejime bağlı helikopterler tarafından atılan iki varil bombası kervasarayın içinde bulunan mozaik müzesinin duvarlarındaki mozaiklerin birçoğunun yıkılmasına neden oldu. Müze, ülkedeki en ünlü müzelerden biri olarak biliniyor. Sivil toplum örgütü zarar gören tarihi mozaik müzesinin fotoğraflarını yayınladı. Müzeyle birlikte, kervansarayın içinde bulunan tarihi cami ve diğer yapılar da saldırı sonrasında hasar gördü. AFP’ye konuşan Suriye Müzeler ve Tarihi Eserler Genel Direktörü Maamoun Abdulkarim, saldırıyı kimin gerçekleştirdiği hakkında yorum yapmadı. Abdulkarim, olayın tarihi mirasa yönelik yeni bir trajedi olduğunu söyledi; tarihi eser alanlarının ‘nötr bölge’ ilan edilmesi gerektiğini vurguladı. Birleşmiş Milletler (BM), savaşta yaklaşık 300 adet paha biçilemez tarihi alanın yıkıldığını, zarar gördüğünü ya da yağmalandığını açıklamıştı.

Kaynak: http://www.milliyet.com.tr/osmanli-kervansarayina-varil/dunya/detay/2076894/default.htm

 

Osmanlı eseri İmaret, Yunanistan'ın en değerli oteli!

E-mail Print PDF

Osmanlı eseri İmaret, Yunanistan'ın en değerli oteli!

Yunanistan'ın Kavala kentinde, 19. yüzyıldan kalma tarihi bir Osmanlı eseri var. Kavalalı Mehmet Ali Paşa tarafından yaptırılan, medrese, mektep ve aşevi olarak kullanılan bir imaret. Bu imaret, son 10 yıldan bu yana Yunanistan'ın en değerli oteli olarak işlev görüyor. Otele isim verilirken de aslına sadık kalınarak İmaret adı verilmiş. 1817'de inşa edilen imaretin sıra sıra kurşun kubbeli mimarisi, ancak İstanbul 'daki Topkapı Sarayı'nın bir minyatürüne benzetilebilir. Bu muhteşem yapı, Türk-Yunan ilişkilerinin en kötü dönemlerinde bar, lokanta, diskotek ve kafeterya gibi, şanına hiç de yakışmayan şekillerde kullanılmış. Sonra da kaderine terk edilmiş. Ancak İzmir kökenli tütün tüccarı Kavalalı ünlü işkadını Anna Misirlian'ın maddi ve manevi katkıları sayesinde, imaret bugün ağırbaşlılığını, lüksün ve sadeliğin birbirini tamamladığı çok şık ve önemli bir otel olarak hizmet veriyor. Her bir kurşun kubbesinin altında, ayrı ebatta ve birbirine benzemeyen 26 ayrı odasıyla bugün yerli ve yabancı turistleri ağırlıyor. Yerleri ahşap her bir odanın ayrı adı var. 26 odanın arasındaki dört süite ise, Osmanlı kültürüne saygıdan olsa gerek, Hürrem, Mekteb, Zeynep ve İmaret adları verilmiş. Bir odada, yatağın yanı başında gömme bir havuz; bir diğer odada büyük bir şömine yer alıyor. Ama odaların ayrı ayrı dekore edilmiş banyolarında, bakır, mermer ve mozaik hakim. Yatakların yanına da uyku öncesi ayakların dinlenmesini sağlamak üzere, içi ılık su dolu birer leğen konuyor. Güneş battıktan sonra imaretin dış mekanları, koridor ve avluları mumlarla ışıklandırılıyor. İmaretin içindeki mescit ise klasik müzik eşliğinde okuma ve dinlenme yeri olarak kullanılıyor. Zengin sabah kahvaltıları ise 16. yüzyıla ait biblolar ve kristal avizelerle süslenmiş salonlarda, Havillant Limoges porselen takımları içinde sunuluyor.

Read more...
 

TRABZON ARAKLI - OS CAMİİ

E-mail Print PDF

Trabzon'un Araklı İlçesi Turnalı Köyünde bulunan Tarihi “Os” Camii Müderris Hacı Hasan Efendi tarafından1842 yılında yaptırıldı.

Kare planlı ahşap ve taş işçiliğinin zengin örneklerini taşıyor. Ahşap üzerine yapılan oyma-kabartma, tavan süslemeleri ile kalem işi boya ve bezemeler görülmeye değer.


 

1867 Paris Fuarında Osmanlı

E-mail Print PDF

1867 Paris Fuarında Osmanlı

Paris 1867 Fuarı - Osmanlı Köşesi

The Turkish quarter, view (from left to right) of the Pavillon du Bosphore,
the mosque, the fountain, and the bath, Paris, 1867 ( L'Illustration, 2 March 1867).

Umman kadar Osmanlıyı damla kadar bilmiyoruz…

Bu kitabı okumayı tamamladığımda düşündüklerimi böyle özetleyebilirim. Osmanlı İmparatorluğu’nun 1867 Paris Fuarı Komiseri Selahattin Bey tarafından yazılan ve Fransızca olarak aynı yıl Paris’te yayınlanan “Türkiye 1867 Evrensel Sergisi” adlı kitap ilk kez Türk okuruyla buluşuyor. Bilmediğimiz Osmanlı’dan birkaç damla alıp, bilinir kısmına eklemenin verdiği heyecanla kitapla ilgili birkaç bilgi vermek istiyorum.

İstanbul Fuar Merkezi olarak fuar tarihi ile ilgili yayınladığımız bu dördüncü eserle ciddi bir kitaplık oluşturmaya başladığımızı söyleyebilirim. Türk Fuarcılık Tarihi ve Fotoğraflarla Türk Fuarcılığı kitapları bizim fuarcılık tarihimize ışık tutarken, Türkçeye kazandırdığımız Dünya Fuarları adlı kitap da dünya fuarcılık tarihiyle ilgili en önemli eser haline geldi.

Elinizdeki kitap fuarcılık tarihiyle ilgili dördüncü yayınımız. Daha önce yayınlanan üç kitaptan iki önemli farkı var. Birincisi bu eser tek bir fuarla ilgili: Osmanlı İmparatorluğu’nun, 1851 Londra, 1855 Paris ve 1862 Londra sergilerinden sonra katıldığı 4. uluslar arası fuar olan 1867 Paris II. Evrensel Sergisi ile ilgili. İkinci fark, kitap sadece fuarda sergilenen ürünler ve yaşananlarla sınırlı değil: Bu önemli eser, dönemin Osmanlı tarımı, sanayisi, doğal kaynakları, lojistik ve haberleşme altyapısı hakkında çok geniş bir veri deposu. Bu açıdan da iktisat tarihimiz için vazgeçilmez kaynaklardan biri olacağı kuşkusuz.

Kitap Osmanlı İmparatorluğu’nun katıldığı ilk fuarlar ve bu fuarların sonuçlarıyla ilgili kısa bilgilerin verilmesiyle başlıyor. 1851 Londra, 1855 Paris ve 1862 Londra Evrensel Fuarlarından bahsettikten sonra 1863 İstanbul Fuarıyla ilgili ayrıntılı bilgiler veriliyor.

Fuar için tasarlanan ve inşa edilen Sergi-i Umumi Osmani binasında gerçekleşen ilk fuarımızda hangi salonda hangi ürünlerin sergilendiğinden, ürün kategorilerine kadar birçok bilgi veriliyor.

Kitabın bundan sonraki bölümünde 1867 Paris Evrensel Fuarı ayrıntılı biçimde anlatılıyor. 64 resmi kategoride gerçekleşen fuar, tüm 19. yüzyıl fuarları gibi “haşmetli” bir fuar… Osmanlı da tüm haşmetiyle yer almış bu fuarda. Halılar, kozmetik ürünleri, tıbbi ürünler, madenler, tuz (buzdolabının henüz bulunmadığı dönemlerde çok önemliydi), tahıllar, tütün, tekstil ve ipek ürünleri, orman ürünleri, müzik aletleri, büro malzemeleri, broderiler, çömlek, pipo, nargile, tespih, kafes, mimari tasarımlar, projeler, resimler, fotoğraflar, heykeller, bilimsel çalışmalar, doğal tarih koleksiyonları, arkeoloji, silahlar, mobilyalar kategorileriyle ilgili sayfalarca bilgi bulmak mümkün bu önemli eserde…

Elinizdeki kitabın son bölümü Avrupa, Asya ve Afrika’daki Osmanlı İmparatorluğu bünyesindeki vilayetlerle ilgili istatistiki bilgileri içeriyor. Coğrafi bilgilerden idari bilgilere, haberleşmeden taşımacılığa, demografik yapıdan ithalat ve ihracat verilerine kadar, ayrıntılı ve paha biçilemez bilgiler…

Hatta ezber bozan bilgiler. Örneğin kitaptaki son veri: 1864-1865 Devlet Bütçesi Oluşumunda Ciro ve Harcamalar Tablosu:

Gelirler Toplamı: 364 milyon Frank

Giderler Toplamı: 360 milyon Frank

Gelir Fazlası: 4 milyon Frank

Osmanlı 19. yüzyılda sürekli açık veren bütçeler ve alınan borçlar neticesinde zor durumlara düşmemiş miydi?

Umman kadar Osmanlıyı damla kadar bilmiyoruz…

Read more...
 
 • «
 •  Start 
 •  Prev 
 •  1 
 •  2 
 •  3 
 •  4 
 •  5 
 •  6 
 •  7 
 •  8 
 •  9 
 •  10 
 •  Next 
 •  End 
 • »


Page 1 of 17


RESTORASYON / KORUMA

ARKEOLOJİ

KİMLER ÇEVRİMİÇİ

We have 299 guests online

nakliyat evden eve nakliyat evden eve nakliyat gebze evden eve nakliyat